Museum

Ervaar de geschiedenis van Suriname & Nederland

Museum

Stichting Suriname Museum is opgericht en notarieel geregistreerd op 6 december 2021. Stichting Suriname Museum is voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van haar bestuursleden naar aanleiding van de grote vraag naar een centrale plek van kennis over het verleden, heden en de toekomst van de Surinaamse diaspora woonachtig in Nederland. De stichting heeft als doel de Surinaams-Nederlandse geschiedenis, kunst en cultuur op innovatieve wijze te conserveren en voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Het Suriname Museum moet een plek zijn voor iedereen die altijd meer heeft willen weten over de Surinaamse geschiedenis, cultureel erfgoed, de bevolking en de nauwe band met Nederland. Het is een meetingpoint voor de buurt, is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en legt met Suriname als vertrekpunt verbinding met alle Nederlanders.

Het is een plek waar met uiteenlopende en bruisende activiteiten vergeten geschiedenis zichtbaar wordt en nieuwe vormen van kunst en cultuur door komende generaties worden gecreëerd. Een plek die elke Nederlander, jong en oud, wil bezoeken voor nieuwe ervaringen en het delen van kennis en zelfexpressie.

We staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.

Jan Gerards

Voorzitter

Een Nieuw Nationaal Museum

Vanuit een grote behoefte uit de Surinaamse gemeenschap naar een exclusieve plek waar de Surinaamse geschiedenis, haar cultureel erfgoed, de bevolking en de nauwe band met Nederland verteld wordt, is in 2021 de knoop doorgehakt om het Suriname Museum op te richten.

Als het museum in 2024 opent zal het 1300 vierkante meter grote gebouw aan de Zeeburgerdijk, 19-21 zijn omgevormd tot het enige museum in Nederland dat exclusief is gewijd aan de Surinaams-Nederlandse geschiedenis en cultuur.

Het Suriname Museum is een museum voor alle Nederlanders en zal een grote kloof in ons nationale geheugen overbruggen door zich te focussen op meer dan 350 jaar geschiedenis over: de oorspronkelijke bewoners, slavernij, kolonialisme, marrons, de schatkamers van de jungle, de Chinese/Javaanse/Hindoestaanse en andere migraties, Suriname en Surinamers in WO2, Surinaamse helden en iconen en de bijdragen van Surinamers in Nederland.

Het Suriname Museum is een plek waar alle Nederlanders en bezoekers van over de hele wereld kunnen leren over de rijkdom en diversiteit van Suriname hoe het heeft bijgedragen aan het vormen van Nederland.

1300 m2 

Zeeburgerdijk 19 – 21

Inrichting

De begane grond en de eerste verdieping bevat de kerntentoonstelling 350 jaar Surinaams-Nederlandse geschiedenis. Een uitgebreide vaste kerntentoonstelling voorzien van bijzondere voorwerpen waarin de bezoeker via multi-sensorische waarnemingen, 350 jaar Surinaams-Nederlandse geschiedenis kan ervaren.

De tweede verdieping van het Suriname Museum wordt in samenwerking met The Black Archives ingevuld in de vorm van een Academic center & Knowledge exchange center; een bibliotheek met Surinaamse en zwarte geschiedenis voor de presentatie van seminars, lezingen, film, debat, mini tentoonstellingen en het bieden van onderdak aan academisch genootschappen.
De tuin van het museum biedt ruimte aan het museumcafé/presentatieruimte. In het Museumcafé komt naast gangbare grand cafe producten met specifieke gerechten uit de brede Surinaamse keuken.

Bibliotheek

Bibliotheek

De Drie Pijlers

Het Suriname Museum is gestoeld op drie pijlers:

1. Expositie

Door middel van de permanente en wisselende interactieve tentoonstellingen wordt 350 jaar Surinaams-Nederlandse cultuur en geschiedenis verkend en vormgegeven.

2. Bibliotheek, Archief en Onderzoek

De bibliotheek, het archief en onderzoekscentrum is een samenwerking met The Black Archives voor de conservering van de Surinaams-Nederlandse geschiedenis, cultuur en ontsluiting van informatie voor studie, wetenschap en onderwijs.

3. Samenwerking

Het museum werkt samen met de talloze musea en onderwijsinstellingen in Nederland en Suriname, die deze belangrijke geschiedenis hebben verkend en bewaard, lang voordat dit museum werd opgericht.

Het Suriname Museum is een openbare instelling, waar iedereen welkom is om deel te nemen, samen te werken en meer te leren over de geschiedenis en cultuur van Suriname, Surinamers en de verbinding tussen Suriname en Nederland.

Achtergrond

Een groot deel van de 3e, 4e, en volgende generaties met een Surinaamse afkomst in Nederland en de gemiddelde Nederlander heeft weinig kennis over de geschiedenis van Suriname en vooral over de band van Nederland met Suriname, of andersom.

De gedeelde geschiedenis over Suriname vraagt om een perspectief van waaruit de stemmen van de voorouders en huidige generatie van de Surinaamse diaspora doorklinken. Het Suriname Museum presenteert haar activiteiten vanuit het perspectief van de Surinaamse diaspora. Surinamers vertellen de eigen verhalen en ontstaansgeschiedenis.

Museum

Zeeburgerdijk 19 – 21
1093 AK, Amsterdam
The Netherlands

Info

Museum
Over het museum
Steunen
Objecten doneren
Contact

Socials