Visie

Suriname en de Surinaamse cultuur maken door het koloniale verleden onlosmakelijk deel uit van het Nederlands nationaal erfgoed. De invloed van de relatie met Suriname komt tot uiting door de bijdrage en impact van de in Nederland aanwezige Surinaamse gemeenschap op de Nederlandse maatschappij en cultuur. Het Suriname Museum is ervan overtuigd dat het zichtbaar maken van deze onderlinge relatie tussen Nederland en Suriname leidt tot wederzijds begrip en respect. Het Suriname Museum beoogt een bijdrage te leveren aan het conserveren van het materieel en immaterieel erfgoed van Suriname. Op een zodanige manier dat dat dit voor een breed publiek toegankelijk wordt gemaakt en op deze wijze kennis van en de band tussen Suriname en Nederland wordt verbreed.

Missie

Het Suriname Museum versterkt de kennis en het begrip van de band tussen Suriname en Nederland. Dit doen we door op een doordachte, onderscheidende wijze, laagdrempelig de unieke Surinaamse cultuur voor een breed publiek toegankelijk te maken. Naast visualisatie van het koloniaal verleden wordt aandacht besteed aan actuele trends en hedendaagse ontwikkelingen. Het museum wil uitgroeien tot een innovatief Nederlands platform voor gesprekken, kunstexposities, theater, muziek, cultuur, kennisdeling, vermaak en debat over alle onderwerpen die betrekking hebben op de relaties tussen Nederland en Suriname en de in Nederland wonende mensen van Surinaamse afkomst.

Bestuur

Stichting Suriname Museum is een ANBI stichting met een bestuur gevormd door: 

Jan Gerards, voorzitter
Vincent Soekra, penningmeester
Patty Rudge, secretaris
Ramon Arnhem, bestuurder
Marita Bouwer, bestuurder

Bestuurders vervullen hun functie zonder bezoldiging en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, ook mogen zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

 Minstens 90% van alle inkomsten gaat naar het algemeen belang van de stichting.

Contact

Stichting Suriname Museum
Zeeburgerdijk 19 – 21
1093SK Amsterdam
contact@surinamemuseum.nl
KVK: 84699434
Fiscaalnummer: 863321665

Activiteitenaanbod

Het Suriname Museum streeft naar een divers aanbod van activiteiten die tot de verbeelding spreekt van verscheidene doelgroepen. Het museum is een plek voor beleving, een experience, met ruimte voor interne en externe producties, ontmoetingen en interactie. 

Het aanbod bestaat uit:

  • kwalitatief hoogstaande en aansprekende collecties van Surinaamse kunst en cultureel erfgoed;
  • festivals, presentaties, workshops, conferenties en bronnen over de Surinaams-Nederlandse geschiedenis
  • presentaties over Surinaams-Nederlandse immigratie-ervaringen
  • exposities van oude, moderne en hedendaagse kunstuitingen met de thematiek Suriname en/of de band met Nederland
  • multimediaproducties bestaande uit archiefbeelden en nieuw werk van hedendaagse makers;
  • onderwijsprogramma’s als onderdeel van het onderwijscurriculum over de geschiedenis van Suriname en de relatie met Nederland;
  • rondleidingen voor binnenlandse en internationale bezoekers;
  • het beschikbaar maken en borgen van mondelinge geschiedenissen (oral history) via informatietechnologie en gemeenschapsprojecten;

 

Het Suriname Museum treedt op als gastheer voor de Nederlandse gemeenschap voor serie programmering en meerjarige projecten met hedendaagse stemmen en actuele onderwerpen in de Surinaams-Nederlandse gemeenschap. Het is de plek waar het professionele kennisnetwerk van het Suriname Museum elkaar ontmoet. Het kennisnetwerk omvat onderwijzers, wetenschappers en journalisten, maar ook kunstenaars zoals ontwerpers, fotografen, toneelschrijvers, filmmakers, acteurs en muzikanten die helpen bij het bedenken, implementeren en deelnemen aan exposities en programma’s.

Beleidsplan

Download de eerste versie van het beleidsplan hier